CERCETARI COMPLEXE PRIVIND EVALUAREA SI REDUCEREA RISCULUI SEISMIC

PE TERITORIULUI ROMANIEI - CEERS PN09 03

 

Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

 

 

Obiective:

  Obiectivul 1 - Seismotectonica şi caracterizarea în timp real a seismicităţii României  

Obiectivul 2 - Implicatiile structurii locale si de adancime asupra hazardului seismic

  Obiectiv 3: Hazard si risc seismic generate de cutremurele din Romania

Obiectiv 4: Cercetări privind detectarea în timp real a cutremurelor catastrofale vrâncene în vederea reducerii riscului seismic

 

 

.