Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

 

Seismotectonica şi caracterizarea în timp real a seismicităţii României  

Obiectiv 1: Seismotectonica şi caracterizarea în timp real a seismicităţii României  

Cercetari privind analiza datelor de baza privind sursa seismica in evaluarea hazardului si reducerea riscului seismic.

Proiect PN 09 / 01 01 - Utilizarea retelelor dense de statii seismice pentru analiza proceselor seismotectonice in crusta si mantaua superioara:

Faza 1 - Identificarea si localizarea cutremurelor prin tehnici de tip array si discriminarea exploziilor de cutremure.

Faza 2 - Relocalizarea evenimentelor seismice prin tehnici de cross-corelatie si analiza fazelor de conversie.

Faza 3 - Analiza efectelor datorate structurii tridimensionale la scara  locala si regionala.

Faza 4 - Determinarea corectiilor pentru deviatiile de azimut si incetinire folosind array-ul BURAR.

Faza 5 - Utilizarea tehnicilor de tip array pentru analizarea roiului de cutremure de la Galaţi.

Faza 6 - Aplicarea tehnicilor de tip array pentru analizarea secvenţelor seismice.

 

Proiect PN 09 / 01 02 - Evaluarea geohazardelor pe teritoriul României.

Faza 1 - Caracterizarea geohazardelor pentru teritoriul României.

Faza 2 - Caracterizarea ciclurilor seismice.

Faza 3 - Realizarea hartii de geohazard.

Faza 4 - Strategie de monitorizare integrata in vederea  evaluarii geohazardului la cutremure.

Faza 5 - Studiul geohazardelor in cazul secventei seismice din regiunea Galati.

Faza 6 - Analiza transferului static de tensiuni in cazul secvenţelor seismice crustale din România.

Faza 7 - Studiu geotectonic complex privind zona petroliera Schela – Izvoarele.

             

Proiect PN 09 / 01 03 - Inversia neliniară a seismogramelor de scurtă perioadă pentru determinarea parametrilor sursei  seismice şi estimarea de modele locale pentru factorul de calitate al mediului în zona Vrancea şi ariile adiacente.

Faza 1 - Algoritm de inversie pentru determinarea parametrilor sursei seismice şi a modelelor 1D pentru factorul de calitate Q.

Faza 2 - Estimarea prin inversie a parametrilor de sursă ai evenimentelor mici şi moderate din zona Vrancea şi ariile adiacente.

Faza 3 - Integrarea parametrilor de sursa determinati prin inversie cu seismotectonica zonei de curbura a Carpatilor Orientali.

Faza 4 - Modele 1D pentru factorul de calitate al mediului Q in zona de curbura  a Carpatilor Orientali.

Faza 5 - Modelarea seismicitatii si surselor seismice de pe teritoriul Romaniei pe anul 2013.

Faza 6 - Atenuarea anelastică a undelor seismice determinată prin inversia formelor de undă de frecvenţă mare – rezoluţie şi limitări. Aplicaţie la regiunea de curbură a Carpaţilor Orientali şi zonelor adiacente.

            

Proiect PN 09 / 01 04 - Modelarea seismicităţii şi a surselor seismice de pe teritoriul României.

Faza 1 - Studiul secventelor de cutremure crustale si al cutremurelor singulare generate pe teritoriul Romaniei.

Faza 2 - Parametrizarea sursei  cutremurelor reprezentative produse pe teritoriul tarii in ultimii ani.

Faza 3 - Proprietati de grupare ale distributiilor spatio-temporale de cutremure de pe teritoriul Romaniei.

Faza 4 - Modelarea secventelor seismice de pe teritoriul Romaniei,din perioada 2010-2012.

Faza 5 - Modelarea seismicitatii si surselor seismice de pe teritoriul Romaniei pe anul 2013.

Faza 6 - Caracteristicile sursei seismice a cutremurelor secvenţelor crustale şi subcrustale de pe teritoriul României produse in anii 2013-2014 (Cutremurele subcrustale din 2013-2014 si secvenţele de cutremure crustale produse în 2014,  în zona Caraş-Severin si  Mărăşeşti).

 

Proiect PN 09 / 01 05 - Cercetări complexe privind discriminarea seismică dintre cutremurele naturale şi exploziile subterane şi supraterane, controlate sau accidentale, pentru caracterizarea seismicităţii reale şi induse a teritoriului României.

Faza 1 - Documentare asupra metodelor si algoritmilor de discriminare seismica a exploziilor  subterane si supraterane, controlate sau accidentale, in scopul separarii seismicitatii naturale de seismicitatea indusa de explozii.

Faza 2 - Procesarea prin metode si algoritmi de discriminare seismica a datelor extrase din cataloagele de cutremure, privind evenimentelor seismice inregistrate pe teritoriul Romaniei in zone considerate aseismice.

Faza 3 - Intocmirea hartii macroseimice a teritoriului Romaniei, fara seismicitatea indusa, generata de exploziile industriale controlate si accidentale efectuate in exploatarile miniere subterane (mine) si de suprafata (cariere).

            

Proiect PN 09 / 01 06 - Structuri geologice si sisteme de falii cu potenţial seismic in partea de Vest si Sud - Vest a României.

Faza 1 - Actualizarea si revizuirea bazei de date seismologice pentru Banat

Faza 2 - Modelarea seismicitatii si a campului de stress determinat din solutiile mecanismelor focale

Faza 3 - Identificarea,localizarea si modelarea 3D a structurilor si faliilor geologice cu potential seismic

Faza 4 - Efecte locale in Timisoara estimate din zgomotul seismic de fond si microseisme locale  si influenta acestor efecte asupra hazardului seismic.

Faza 5 - Scenarii de hazard seismic probabilistic in partea de Vest si Sud - Vest a Romaniei.

Faza 6 - Surse seismogene în partea de vest şi sud-vest a României: definire şi caracterizare, catalogare (baze de date).

 

 

Proiect PN 09 / 01 07-Model geofizic al sistemelor de fracturi active de pe teritoriul Romaniei. Structuri seismogenetice

Faza 1 - Definirea structurilor seismogenetice. Studiul comparativ al datelor seismologice si tectonice. Analiza distribuitiei areale a  cutremurelor.

Faza 2 - Studiul mecanismului in focar. Proprietăţi de grup ale surselor seismice. Definirea geometriei surselor seismice pe teritoriul Romaniei.

Faza 3 - Caracteizarea parametrilor structurilor sesimogenetice, seismotectonica si influenta lor asupra hazardului seismic

Faza 4 - Model  geofizic al sistemelor de fracturi active de pe arealul Marii Negre

Faza 5 - Harta stressului in zona faliilor active din Platforma Moesica si Orogenul Nord Dobrogean

Faza 6 -Falii active din nordul si estul României

Faza 7 - Falii active in zona Văii Oltului si zonele limitrofe

 

 

Termen predare: