Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

 

Hazard si risc seismic generate de cutremurele din Romania

Obiectiv 3: Hazard si risc seismic generate de cutremurele din Romania

Scopul: Analize complexe de evaluare a hazardului seismic pentru baraje, inclusiv folosirea retelei seismice de tip array si a observatiilor satelitare

 

Proiect 09/ 03 01 - Incadrarea barajelor din vestul Romaniei in clase de risc seismic in scopul managementului preventiv al dezastrelor. Abordare probabilista si deterministă.

Faza 1 - Determinarea tuturor parametrilor seismici necesari pentru evaluarea  probabilista a hazardului seismic in amplasamentele barajelor

Faza 2 -  Evaluarea probabilista a hazardului seismic in vestul Romaniei, considerand atat sursele crustale locale cat si regionale cu evidentierea parametrilor in amplasamentele amenajarilor hidroelectrice

Faza 3 - Incadrarea barajelor din vestul Romaniei in clase de risc seismic, folosind informatiile seismice probabiliste si caracteristicile constructive ale amenajarilor

Faza 4 - Integrarea rezultatelor de risc pentru vestul tarii intr-o baza de date comuna, actuala si consistenta, in scopul cresterii capacitatii de prevenire a consecintelor seismelor asupra retelelor hidroenergetice

Faza 5 - Evaluarea hazardului seismic in amplasamentele barajelor nestudiate din Registrul Roman al Marilor Baraje (RRMB) si estimarea vulnerabilităţii in avalul acestora in scopul incadrării lor in clase de risc seismic.

Faza 6 - Finalizarea studiilor privind încadrarea tuturor barajelor din vestul României in clase de risc seismic

 

Proiect 09/ 03 02 - O noua abordare a evaluării hazardului şi reducerii riscului seismic prin considerarea influenţei proprietăţilor neliniare ale mediilor complexe, stratificate şi neomogene

Faza 1 - Propagarea undelor in medii elastice tinind seama de neliniaritatile de ordin superior si stabilirea efectelor seismice majore in zonele cu hazard ridicat evidentiindu-se influenta tipului legilor fizico-mecanice (specificitatii locale), ireversibilitatii plastice si a tipului neliniaritatii 

Faza 2 - Influenta proprietatilor neliniare ale elementului de interes asupra factorilor de amplificare spectrali (amplificarea seismica locala) si rezultatele propagarii undelor in spatii laminare semi-infinite           

Faza 3 - Corectii matematice aduse aproximatiei razelor geometrice in propagarea undelor seismice prin medii stratificate, cu structura complexa si proprietati neliniare

Faza 4 - Introducerea si rezolvarea unei ecuatii neliniare speciale a undelor elastice 

Faza 5 - Studiul rezonantei undelor elastice de suprafata aplicandu-se metoda raportului H/V     

Faza 6- Evidenţierea neliniarităţii răspunsului seismic prin modelarea matematica a propagării undelor seismice verticale de forfecare prin pachetul de strate superficiale din aria municipiului Bucureşti

 

Proiect 09/ 03 03 - Contribuţii la evaluarea hazardului seismic pe teritoriul României pe baza prelucrării şi analizei datelor  înregistrate cu staţii seismice de tip array

Faza 1 -  Estimarea valorilor medii pentru corecţiile de încetinire la staţia seismică BURAR. Aplicarea metodologiei de investigarea a tuturor fazelor seismice detectate cu BURAR şi analizate automat în scopul găsirii unor modele recurente pentru abaterile de încetinire.

Faza 2 - Aplicarea corecţiilor medii ale încetinirii calculate pentru BURAR, în vederea îmbunătăţirii monitorizării seismice cu această staţie. Optimizarea procedurilor de localizare cu o singură staţie de tip array a evenimentelor locale şi regionale. Calibrarea staţiei de tip array BURAR prin determinarea corecţiilor de încetinire (slowness) în vederea optimizării capacităţii acesteia de localizare a evenimentelor

Faza 3 - Investigarea structurii locale a scoarţei terestre in amplasamentul BURAR şi a structurii de propagare. Monitorizarea seismică a evenimentelor locale si regionale cu ajutorul sistemului BURAR si optimizarea capacităţii de detecţie a staţiei tip array

Faza 4 - Investigarea nivelului de zgomot din amplasamentul statiei seismice de tip array BURAR, in vederea prelucrarii cat mai eficiente a datelor inregistrate

Faza 5. Utilizarea array-urilor de măsurare a infrasunetelor în monitorizarea surselor de hazard geofizic, naturale şi antropice (erupţii vulcanice, explozii).

 

Proiect 09/ 03 04 -Reducerea riscului seismic prin considerarea interactiunii seismice teren – structura

Faza 1 - Definirea interactiunii seismice teren-fundatie; concepte; miscarea in camp liber; tipuri de interactiuni

Faza  2 - Analiza de interactiune seismica teren - structura

Faza 3 - Influenta pamanturilor asupra raspunsului  seismic al sistemului teren-structura si reducerea riscului seismic

Faza 4 - Perioade fundamentale de vibratie ale terenului din inregistrari seismice si evitarea fenomenului de rezonanta in interactiunea seismica  teren-structura

 

Proiect 09/ 03 05 - Estimarea câmpului deformaţiilor crustale şi a ratei de acumulare a energiei în crusta terestră prin măsurători satelitare în zona seismogenă Vrancea

Faza 1 - Constituirea bazei de date primare geofizice şi satelitare complexe şi calculul preliminar al vitezelor de deplasare ale locaţiilor observatoarelor GPS

Faza 2 - Harta strain-ului crustei terestre în zona subreţelelor geodezice Vrancea Sud şi Vrancea Nord

Faza 3 - Estimarea acumulării de energie în crustă cu aplicabilitate în studiile extinse de reducere a riscului seismic în zona seismogenă Vrancea

Faza 4 - Utilizare tehnologiilor ultramoderne ale geostiintelor in studiul comporta-mentului geodinamic al arealelor seismice active din Romania

Faza 5 - Estimarea deplasarilor verticale in reteaua Vrancea extinsa si subretele Vrancea Nord si Vrancea Sud, construirea hartilor parametrilor de deformatie pe baza masuratorilor satelitare, posibile corelari cu seismi-citatea asociata si mecanismele focale 

Faza 6 - Calculul vectorilor de deplasare verticala din reteaua de masura GNESS si INCDFP in intervalul dintre anii 1997 si 2008. Corelarea rezultatelor cu datele hartilor miscarilor crustale verticale recente (RCVM) din Romania

Faza 7 - Analiza deformatiilor uniaxiale in reteaua geodezica Vrancea extinsa

Faza 8 - Dezvoltarea reţelei de staţii GNSS din INFP, baza observaţională şi perspective de viitor. Calculul vectorilor de deplasare orizontală din reţeaua  de măsură GNSS pe teritoriul României după 1997

 

Proiect 09/  03 06-Potenţialul distructiv al seismelor vrâncene şi zonarea seismică a capitalei

Faza 1 - Studiu parametric pentru hazardul seismic calculat pe modele GIS ale structurii geologice locale

Faza 2 - Distribuţia spaţială a parametrilor mişcării seismice de suprafaţă pentru evenimente seismice posibile/aşteptate în zona Vrancea

Faza 3 - Potentialul seismic distructiv al cutremurelor intermediare si recomandarile P100-1/2006 si EC8

Faza 4 - Studiul corelatiilor intre parametrii miscarii seismice (inregistrati), intensitatea macroseismica (observata) si potentialul seismic distructiv

Faza 5 - Scenarii de risc pentru Bucuresti

Faza 6. Potenţialul seismic distructiv si atenuarea mişcării seismice induse de cutremurele crustale. Exemplu pentru Bucureşti. Scenarii de risc seismic pentru Bucureşti.

 

Termen predare: