Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

 

Implicatiile structurii locale si de adancime asupra hazardului seismic

 

Obiectiv 2: Implicatiile structurii locale si de adancime asupra hazardului seismic

Scop: Cercetari privind evidentierea structurilor locale in studiile de microzonare seismica a localitatilor dens populate.

 

Proiect PN 09 / 02 01 - Caracterizarea câmpurilor de falii crustale active din România

Faza 1 - Caracterizarea câmpurilor de falii crustale active din partea de est a Romaniei (platformele Moldovenească şi Scitică împreună cu orogenul Carpaţilor Orientali şi Orogenul Nord Dobrogean)

Faza 2 - Caracterizarea câmpurilor de falii crustale active din partea de sud a României (Platforma Moesică şi Orogenul Carpaţilor Meridionali)

Faza 3 - Caracterizarea campurilor de falii crustale active din partea de vest a Romaniei (Depresiunea Panonica si Transilvania, impreuna cu orogenul Muntilor Apuseni)

Faza 4 - Condiţii de amplasament si parametrii elastici ce caracterizează staţiile seismologice si de accelerometre din reţeaua INCDFP din partea de vest a României. Implicaţiile structurii si dinamicii litosferei asupra distribuţiei hazardului seismic.

 

Proiect PN 09 / 02 02 - Studiul efectelor locale si implicatiile lor in cuantificarea hazardului seismic. Studiu de caz pentru Bucuresti

Faza 1 - Determinarea modelelor unidimensionale geologice si geofizice ale structurii sedimentare caracteristice Bucurestiului ca elemente de baza in modelarea echivalent- liniara

Faza 2 - Spectre de raspuns in acceleratii ale modelelor complexe geologice si geofizice - cu aplicatii directe in definirea microzonarii seismice in Bucuresti

Faza 3 - Testarea si calibrarea spectrelor de raspuns cu modele reale ale miscarii solului. Implicatiile lor in cuantificarea hazardului seismic local

Faza 4 - Ponderea datelor de intrare in evaluarea cantitativa a efectelor locale. Elaborarea unui model geologic - geofizic pentru studiul efectelor locale in aria Bucurestiului

Faza 5 - Noi metode de masura pentru proprietatile statice si dinamice ale rocilor necesare ca date de intrare  in evaluarea cantitativa a efectelor locale. Aplicatii in mediul urban

 

Proiect PN 09 / 02 03 - Investigarea structurii de adâncime prin analiza de cross-corelare a zgomotului seismic înregistrat la staţiile seismice din România

Faza 1 - Determinarea funcţiilor Green din analiza de corelare a zgomotului seismic ambiental. Obţinerea curbelor de dispersie. I

Faza 2 - Determinarea funcţiilor Green din analiza de corelare a zgomotului seismic ambiental. Obţinerea curbelor de dispersie. II

Faza 3 - Modelarea structurii de adâncime. Modele de viteză 1D

Faza 4 - Tomografia crustei in Romania din date de zgomot seismic ambiental

 

Proiect PN 09 / 02 04 - Cercetări privind structura de adâncime si modele de viteza pentru staţiile reţelei seismice utilizând metoda funcţiei receptor

Faza 1 - Realizarea bazei de date cu formele de unda si parametrii corespunzători evenimentelor utilizate si calculul funcţiilor receptor din unde P si unde S 

Faza 2 - Calculul rapoartelor VP/Vs si al adâncimilor discontinuităţilor majore prin metodele descrise. Studiul fenomenelor de anizotropie si împrăştiere ale undelor seismice acolo unde sunt identificate

Faza 3 - Cercetări privind structura de adâncime si modele de viteza pentru staţiile reţelei seismice utilizând metoda funcţiei receptor

Faza 4 - Investigaţii asupra litosferei din Romania utilizând metoda inversiei simultane a funcţiilor receptor si curbelor de dispersie ale undelor Rayleigh

Faza 5 - Investigarea structurii de adâncime din Romania utilizând metoda funcţiei receptor aplicata pentru unde S

 

Proiect 09/ 02 05 - Modelul geodinamic actual utilizand monitorizarea deplasarilor 3D pe teritoriul Romaniei

Faza 1 - Sinteza studiilor satelitare anterioare efectuate in Europa si Romania. Alcatuirea sistemului de observatii care va fi utilizata pentru determinari vectoriale

Faza 2 - Masuratori satelitare in reteaua temporala si permanenta de reperi GPS

Faza 3- Prelucrarea observatiilor satelitare. Determinarea coordonatelor tridimensionale ale punctelor din retea. Realizarea distributiei vectorilor deplasare a retelei, interpretarea geotectonica a datelor

 

 

Termen predare: