Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

 

Cercetări privind detectarea în timp real a cutremurelor catastrofale vrâncene în vederea reducerii riscului seismic  

Obiectiv 4: Cercetări privind detectarea în timp real a cutremurelor catastrofale vrâncene în vederea reducerii riscului seismic

Scopul : Obtinerea datelor de baza pentru dezvoltarea in continuare si implementarea reala a sistemului de avertizare seismica in timp real a cumtremurelor vrancene puternice.

 

Proiect 09/ 04 01 - Utilizarea datelor existente pentru dezvoltarea aplicaţiei de achiziţie şi de alarmare pentru estimarea rapidă a magnitudinii cutremurelor puternice vrancene

Faza 1 - Identificarea înregistrărilor de evenimente existente pentru cutremurele din zona Vrancea. Aplicaţii construite pentru conversia datelor  într-un format unitar pentru aplicarea unui algoritm de detecţie a undei P. Optimizarea parametrilor detectorului pentru a fi fezabil pentru alarmare.

Faza 2 - Algoritmul de detecţie de date în timp real. Aplicaţii de achiziţie şi transmitere a  datelor seismice fără întârziere sau cu întârziere minimă.

Faza 3 - Estimarea magnitudinii cutremurelor .Testarea relatiei obtinute si evaluarea erorilor

Faza 4 - Utilizarea retelei dense de statii seismice pentru estimarea rapida a magnitudinii si a localizarii cutremurelor din Romania,pentru imbunatatirea sistemului de alarmare la cutremure

Faza 5 - Localizarea rapidă a cutremurelor in vederea imbunatatirii estimarii parametrilor sursei seismice

Faza 6 - Evaluarea performanţelor de localizare şi estimare rapidă a magnitudinii cutremurului pentru sistemele de alarmare ce folosesc analiza Bayesiană

 

Proiect PN 09 / 04 02 - Cercetari cu privire la generarea unor precursori seismici folosind analiza geostatistica

Faza 1 - Stabilirea bazelor de date .

Faza 2 - Prezentarea rezultatelor primare referitoare la cutremure foarte mari.


 

 

Termen predare: